Üsküdar’a tartışmalı yeni imar artışı

İBB Meclisi’nin nisan ayı oturumlarında Üsküdar Belediyesi’nin dikkat çeken imar hakkı transferi teklifi gündeme geldi. Altunizade’de karayolları kamulaştırma  işlemi  sonrasında tamamı kentsel donatıda yani yol, park, yeşil alan gibi kamuya ayrılmış alanlarda kalan şahıs parsellerinde  yıllardır kamulaştırma işlemi yapılmadığı gerekçesiyle bu alanları kamu kullanımına kazandırmak üzere 1991 tarihli imar planlarına not eklenmesi için teklif hazırladı.

Teklife göre kentsel donatı alanında kaldığı için kendi parselinde imar hakkını kullanamayan hak  sahipleri, arazilerini bedelsiz belediyeye devretmeleri karşılığında imar hakkını bölgedeki başka parselde kullanabilecek. İmar hakkı transferi yapıldığında donatı alanında kalan parseller Üsküdar Belediyesi mülkiyetine geçecek. Belediye kamulaştırma masrafından kurtulurken, parsel sahibinin kullanamadığı imar hakkı mali bir bedele dönüşmüş olacak.

“İNŞAAT ALANI ARTAR”

Teklif ile ilgili görüşü sorulan İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, bu kararı uygun bulmadı. Karar ile bağımsız birim sayısının artacağı, bölgeye ek inşaat alanı getirileceği, transfer edilen parsellerde yoğunluk artışına neden olacağından ulaşım altyapısının yeni talebi karşılamakta yetersiz kalacağı vurgulandı. Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü de mevcut planın notlarına sadık kalınması yönünde görüş bildirdi.

“DETAYLI ANALİZ YOK, BELİRSİZLİKLER İÇERİYOR”

İBB Planlama Müdürlüğü de yaptığı genel incelemede; detaylı araştırma, analiz, etüt gibi çalışmaları kapsayan ayrıntılı plan açıklama raporunun bulunmadığını, bu durumun ilgili yönetmeliklere aykırı olduğunu kaydetti. İmar hakkının transfer edildiği parsellerde inşaat ve nüfus yoğunluğuna neden olacak düzenlemeden etkilenecek parsel ve yapıların sayısal verilerine ve dağılımına ilişkin herhangi bir açıklayıcı bilgi-belge bulunmadığına da dikkat çekildi.

Teklifte “yükseklik 14.50 metre (4 kat) yükseklik değeri aşılamaz” notunun bulunduğu ancak uygulamadaki planda yükseklik sınırının 7.50 metre olduğu aktarılarak farklı yükseklikte yapıların ortaya çıkacağı, yükseklik açısından ne şekilde bir yapılaşmanın ortaya çıkacağı konusunda belirsizlik oluştuğu vurgulandı. Uyarılara rağmen imar hakkı transferi kararı İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir