OPEC, 2045 petrol beklentisini açıkladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 2045’e kadar küresel ekonomi, enerji ve petrol talebi arzına ilişkin orta ve uzun vadeli tahminlerini içeren 2023 Dünya Petrol Görünümü Raporu’na göre, geçen yıl günlük 291 milyon varil petrol eşdeğeri seviyesinde olan küresel birincil enerji talebinin, günlük 68,3 milyon varil petrol eşdeğeri (yüzde 23) artışla 2045’te günlük 359 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşması bekleniyor.

Kaynak bazında, enerji politikaları ve iklim taahhütleri nedeniyle kömür hariç tüm birincil yakıtlara olan talebin uzun vadede artması öngörülüyor.

Bu dönemde en güçlü büyümenin, birçok bölgedeki güçlü politika desteğine bağlı olarak günlük 34,3 milyon varil petrol eşdeğeri artışla rüzgar ve güneş başta olmak üzere diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında yaşanacağı bekleniyor. Geçen yıl küresel enerji karışımındaki payı yaklaşık yüzde 2,7 olan diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının 2045’te yüzde 11,7 paya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Enerji karışımında en büyük pay petrolde olacak

Rapora göre, küresel petrol talebinde güçlü bir büyüme bekleniyor. Petrolün, 2045’e kadar yüzde 29,5 ile küresel enerji karışımındaki en büyük payı elinde tutacağı öngörülüyor.

Küresel doğalgaz talebinin de 2045’e kadar günlük 20 milyon varil petrol eşdeğeri artışla günlük 87 milyon varil petrol eşdeğerine yükseleceği hesaplanıyor.

Fosil yakıtların küresel enerji karışımındaki payının 2045’te, kömür talebindeki düşüşe bağlı olarak 2022’deki yüzde 80 seviyesinden yüzde 69 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Aynı dönemde, petrol ve gazın enerji karışımındaki toplam payının ise yüzde 54 seviyesini koruyacağı tahmin ediliyor.

OECD bölgesinde uzun vadede petrol talebi daralacak

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2028’de geçen yıla göre günlük 10,6 milyon varil artışla günlük 110,2 milyon varile ulaşması bekleniyor.

OECD dışı ülkelerindeki talebin günlük 10,1 milyon varil artışla 2028’de günlük 63,7 milyon varile yükseleceği öngörülürken, orta vadede OECD ülkelerindeki talebin günlük yaklaşık 500 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

Uzun vadede ise küresel petrol talebinin 2045’te geçen yıla göre günlük 16 milyon varilden fazla artışla günlük 116 milyon varile ulaşması bekleniyor.

OECD dışı ülkelerdeki talebin 2022-2045 döneminde günlük yaklaşık 26 milyon varil artacağı hesaplanırken, OECD ülkelerinde ise günlük yaklaşık 9,3 milyon varillik bir daralma öngörülüyor.

Hindistan petrol talebindeki büyümede başı çekecek

Rapora göre, OECD dışı petrol talebindeki artışa en büyük katkının Hindistan’dan geleceği tahmin ediliyor.

Söz konusu dönemde Hindistan’da günlük 6,6 milyon varil artış beklenirken, talebin diğer Asya ülkelerinde günlük 4,6 milyon varil, Çin’de günlük 4 milyon varil, Afrika’da günlük 3,8 milyon varil ve Orta Doğu’da günlük 3,6 milyon varil artacağı hesaplanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir